Akadálymentes változat/Normál változat

- nyugdíjas tanár -

nyemcsokmihaly_diszpolgarNyemcsok Mihály 1935-ben született Szarvas városban. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait kiemelkedő eredménnyel végezte. Így kerülhetett sor arra, hogy felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol ösztöndíjas egyetemi hallgatóként tanult és magyar-történelem szakos gimnáziumi tanári diplomát szerzett. Pályakezdő tanárként a Kállói Általános Iskolába helyezkedett el. Pedagógusi működése során több száz gyermeket tanított a magyar nyelvre és irodalomra, valamint történelmi ismeretekre, akik szinte kivétel nélkül tanulmányaik pozitív emlékei között tartják számon tanítási óráit.
Tantárgyait úgy tanította, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltette a tanulás és ismeretszerzés iránt, miközben következetesen számon kérte a tanultakat. Szaktanári munkája alapján 1966-ban iskolaigazgatóvá nevezték ki, amely tisztséget 1973-ig látott el. Szorgalmazta a továbbtanulás fontosságát. 1973-tól a rendszerváltásig tanácselnök volt. Ebben az időszakban több községi középület épült, vagy került felújításra. Így a Kossuth utcai iskola bővítése, új iskola építése, klubkönyvtár építése, szolgálati lakások építése, kétcsoportos napközi otthonos óvoda kialakítása. Megvalósult az egész település vezetékes ivóvíz ellátása. Megszervezésre került a háztartási szemét intézményes összegyűjtése és elszállítása. Utak, járdák létesültek. Személyében nagy műveltségű közigazgatási vezető állt a község élén. Az önkormányzatiság kialakulásával nyugdíjba vonult. Nyugdíj mellett újra tanárként a nemzet napszámosaként középiskolai szinten tanított az általános iskolában, ahol az iskolavezetés, szülők, tanítványok egyaránt elismerték kiemelkedő tudását, oktató-nevelő munkáját.