Akadálymentes változat/Normál változat

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

Véleményezési határidő: 2013. október 31.

Tisztelt Választópolgárok!

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint 55/2013. (IX.23.) számú határozata alapján az alábbi rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk.
Véleményét elektronikusan a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre, vagy papír alapon a jegyző részére postai úton vagy személyesen adhatja le.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja előírja:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

Az önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a házszámozás rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítása.

A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárása, rendje, valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a településen, a közterület elnevezése eddig eseti döntésekkel történt, ezért új önkormányzati rendelet megalkotására van szükség.

A rendelet tervezet letölthető innen.