Akadálymentes változat/Normál változat

40 éves a Napraforgó Óvoda

Kálló óvodájának történetében 2007. szeptember 29-én ismét ünnepnap köszöntött ránk. Óvodánk fennállásának 40. évfordulóját ünnepeltük, visszaemlékeztünk az elmúlt négy évtized jelentős eseményeire.

Településünk lakóinak száma meghaladja az 1500 főt. A lakosság összetételét tekintve, mintegy 55% a gyökereivel is idekötődő emberek aránya. 30 %- a roma kisebbséghez, 10% körüli a fővárosból és vonzáskörzetéből ide települt lakosok száma.

Kálló község első, hivatalos formában működő óvodája, 1967. november 1.-jén nyitotta meg kapuit a Petőfi utcában, egy óvodai csoporttal.

A társadalmi, politikai hatások következményeként, a nők munkába állásával az óvodai elhelyezés iránti igény folyamatosan nőtt. 1975 őszén az Arany János utcában, épületbővítéssel két csoportos óvoda létesítésére került sor, melyben 53 óvodás kapott elhelyezést.

Az óvoda kezdetben az általános iskolához tartozott, az intézményirányítási feladatokat az iskolaigazgató látta el. A 70-es évek végén az óvoda önállóvá vált. Megfelelő szakmai bázis megteremtésével vált alkalmassá arra, hogy az erdőtarcsai és erdőkürti óvodával, a rendszerváltásig összevont intézményként működött.

A 80-as évek elején, a demográfiai változások hatására az óvodáskorú gyermekek száma ismét emelkedett., mely szükségessé tette a tanácsi fenntartású intézmény fejlesztését. 1988-ban átépítéssel 3 csoportos óvodában folytatódhatott a működés, ami 75 kisgyermek felvételét tette lehetővé.

2002 őszén, az óvoda fennállásának 35. évfordulóján, az intézmény a Napraforgó Óvoda elnevezést kapta.

2003-ban, a veszélyessé vált épület teljes felújítását követően esztétikus, szeretetteljes, biztonságot sugározó légkör fogadta az óvodásokat.

A következő évben, a felvételi eljárás során a felvehető gyermekek számánál jelentősen több gyermek óvodai felvételét igényelték a szülők. Az óvoda vezetése kezdeményezésére, a fenntartó, feladat-ellátási kötelezettsége keretében egy negyedik gyermekcsoport Faluházban történő átmeneti elhelyezésével teremtette meg a feltételeket, az óvodások teljes körű ellátásához és pályázatot nyújtott be az Európai Unió által támogatott ROP keretében „Az óvodai és alapfokú nevelési és oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése” céljából meghirdetett pályázatra.

A pályázat sikere folytán 2006 őszén, ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a „Napraforgó Óvoda bővítése, felújítása, eszközfejlesztése, az esélyegyenlőség és a nevelőmunka hatékonyságának elősegítése” céljából a kivitelezés, mely az óvoda további zavartalan működése mellett 2007. július 31-én fejeződött be.

A megújult, európai színvonalú intézmény ünnepélyes átadására 2007. szeptember 1-jén került sor. A bővítési beruházást az Európai Unió, a Magyar Kormány és a helyi önkormányzat pénzügyi támogatásának köszönhetően sikeresen befejeztük, szeptember 3-án a gyermekek birtokba vehették az intézményt.

Az óvoda 40. éves jubileumi emlékünnepségén, szeptember 29-én részt vett a település vezetése, az óvoda régi és jelenlegi dolgozói közössége, a szülők, a partnerintézmények képviselői és az óvodások.

A köszöntőt és az óvodatörténeti ismertetőt követően, emléktábla-avatás majd a gyermekek műsora színesítette az ünnepséget. Budai Mihályné nyugdíjba vonuló óvodapedagógus részére, az óvodával egyidős szakmai, pedagógiai tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Szolgálati emlékérem átadására került sor.

Az óvoda vezetője köszönetét fejezte ki azoknak, akik munkájukkal, pénzbeli adományaikkal hozzájárultak az óvoda működésének, a nevelőmunka feltételeinek kialakításához. Kiemelte az optimális feltételek megteremtésében az óvoda 20 dolgozójának a már megszokott, pontos, lelkes, áldozatos munkáját.

Az ünnepség további részében az intézmény közössége vendégül látta a megjelenteket. A Szülők Közösségével karöltve, gyermekprogramok szervezésével tette gyermek-közelivé az ünnepet.

Virágkötés, gyöngyfűzés, arcfestés, meseműsor szórakoztatta az óvodásokat.

Intézményünk nemcsak a térségben, a megyében is elismerést vívott ki szakmai tevékenységével, innovációs törekvéseivel, gyermekközpontú működésével. Megteremtett értékeink megtartása, a partnerközpontú működés preferált feladatainak megvalósításában, a nevelőmunka hatékonyságának fejlődésében, az óvoda környezet- és szemléletformáló tevékenységének eredményeiben mérhető. A „Fenntarthatóság Évtizedé”- ben elmondhatjuk, hogy stratégiai céljaink eléréséhez jó irányban haladunk, nevelési elveink, a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete, az esélyegyenlőség megteremtése, a hatékony nevelőmunka tekintetében a feltételeket megteremtettük, az operatív feladatok ellátása a helyi óvodai nevelés eredményeinek, értékeinek megőrzését, fejlődését szolgálja.

Hisszük, hogy annak a településnek van jövője, aki gondoskodik gyermekeiről, valljuk, hogy a siker azokhoz pártol, akik elég erősek ahhoz, hogy küzdjenek érte.

Magyar Éva