Akadálymentes változat/Normál változat

falurol_005A templomról pontos adatunk csak 1675 évtől van. Pongrácz, váci püspök által készíttetett térképről tudjuk, hogy kerek alakja volt és tornya külön állott. A Canonica Vizitáció 1697. évi bejegyzése is bizonyítja, hogy a templom kerek alakú és Szent Pál megtérésére van felszentelve. Jól felszerelt, padozata deszka, a kórus körbe fut. A fal mentén deszkából készült lépcsőn lehet felmenni. Az oltár középen van. A tarcsi hívek számára melegedőnek egy pincét építettek a templom alá. A templomban mintegy 50 fő férhetett el. Az 1702 évi Canonica Vizitáció szerint a szentély boltozott, 8 láb hosszanti irányban hajót építettek. Ezt a templomot Dobróczi plébános 1779-ben újból javíttatta. A pincét már nem használták, de mégis meghagyta mondván, „hátha valamelyik utódom temetkezési helyül fogja használni”. A hagyomány szerint a pincébe egy harangozó van eltemetve.

falurol_0231805-ben új templomot kezdtek építeni. Az új alapkövet és a főfalakat egy öllel az eredeti alapok fölé emelték. Az építőmester Dummer Emánuel, a pallér Billinger György kállói lakos volt. 1807-ben a főfalak készültek el a boltozással együtt. 1810-ben  a torony is elkészült, majd az 1740-ből származó, az akkori plébános, Budai János által készített harangot újra öntve elhelyezték. 1811-ben a kórus két oszloppal bővült. Az építkezést még ez évben be is fejezték. Felhasználták a szentélyt és meghagyták a pincét is.

1812. március 27-én a Vácott készített padok és a klasszicista, virágfűzérekkel és rozettákkal díszített szószék – melynek hangvetőjén a 10 parancsolat két kőtáblájával  – is beállíttatott.

A középtornyos épület kőkeretes kapuja fölötti táblán az építést elősegítők nevét, fontosabb dátumokat olvashatjuk. Bejárati csarnoka háromszakaszos, cseh süvegboltozattal. Oldalt kápolnafülkék, balra a toronyfeljárat, szentélye szegment íves, sekrestyéjének ajtaja barokkos kőkeretet kapott.

1853-ban már renoválni kellett. Ugyan ebben az évben ki is festették. A templom berendezése fából készült, amit 1897 évben szentelt fel Schusztel Constantin és Junk püspök. A Jézus Szíve szobor Tirolban készült. A főoltára,  Szent Pál-kép, Johann Martin Scmidt alkotása, a mellékoltárokon Szent József halálát és Szent László vízfakasztását ábrázoló festmények. A szignókból ítélve egy kéz alkotta őket: „Karl Gaspar/Kk. am. Pinxit.”

A stáció képeket vászonra Hirshofter János budapesti festőművész és épülettervező festette 1853-ban, melynek restaurálása 1993-ban volt.

falurol_001A templom első kifestése 1854-ben volt. A 12 változatú igen díszes orgonáját 1858. decemberében készítette Komornyik Ferdinánd pesti művész.

1944-ben a búcsú ünnepén Szedlacsek Mihály plébános kihirdette a templomfestést és megkezdték a gyűjtést. A templom festését Márton Lajos festőművész 1945-ben fejezte be. Érdekességként megjegyzendő, hogy a diadalív freskóján /szemből nézve jobb oldalon / a zászlót tartó férfi a kállói születésű, Nagy György. Nagy György szőlőjébe igyekezett, amikor a templom előtt a festőművész megszólította és kérte, hogy álljon modellt a zászlót tartó férfi alakjához. 

falurol_025 A legutóbbi festés, illetve a freskók restaurálását az egyháztanács vezetősége 1993. márciusában határozta el és 1994. augusztusában a munka be is fejeződött. Ez a festés Jarábik János plébánossága alatt történt.

Ugyancsak ebben az időben, 1992-ben kapott a templom új ablakokat. Kapás Attila plébánossága idején 2005 nyarán a templom téren elkészült a szabadtéri oltár.