Akadálymentes változat/Normál változat
falurol_002Kálló a nehéz gazdasági helyzet ellenére is folyamatosan fejlődik.  Megvalósult a közvilágítási rendszer teljes átalakítása. A lakásokban vezetékes víz folyik. A szemétszállítás szervezett formában történik. 1995-ben megépült a vezetékes gázhálózat, 1997-ben pedig a telefonhálózat. 2005-ben Kálló község Önkormányzat gesztorságában megépült Kálló- és térsége (Kálló, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Palotás) ivóvíz távvezetéke. A  kiviteli munkát a PENTA Általános Építőipari Kft végezte. A beruházáshoz 458.942.000 Ft címzett támogatást és 15.000.000,- Ft egyéb támogatást kaptak az önkormányzatok. A beruházás alapkőletétele 2004. március 16-án, a kiviteli munka átadása pedig 2006. június 16-án volt.
 
Kálló minden olyan intézménnyel, illetve infrastruktúrával rendelkezik, amivel egy átlag nógrádi település.
Háziorvosunk három község betegeit gyógyítja.  Fogszakorvosunk a jól felszerelt rendelőben négy település lakóit fogadja. Állatorvosi rendelő, gyógyszertár helyben van. A lakosság ellátását öt bolt szolgálja. Az olvasni vágyók igényét az iskolai és a községi könyvtár garantálja. 2005-től a könyvtárban Internet hozzáférési lehetőség van az érdeklődők számára. A községi könyvtár épületében működik a családsegítő szolgálat. A lakossági betétek gyűjtését, a hitel kihelyezését a takarékszövetkezet kirendeltségében intézik. Helyben van posta, üzemanyagtöltő állomás.

A 2004/2005-ös óvodai évben a jól felszerelt háromcsoportos óvoda épülete kicsinek bizonyult és ez szükségessé tette a faluházban a negyedik csoport ideiglenes kialakítását és azt, hogy a képviselő-testület foglalkozzon az óvoda egy csoporttal történő bővítési lehetőségével. Az általános iskola több épületben működik. Az alsó tagozatos gyermekek a felújított Kossuth úti, a felsősök pedig az 1984-ben épült Szent István király utcai iskolába járnak.falurol_014

Az iskola közvetlen szomszédságában található a Faluház, ahol a gyermekek részére étkező lett kialakítva. Ez az épület ad helyet a község rendezvényei számára és a 2003. októbertől működő nyugdíjas klubfoglalkozásoknak. Az iskola közelében van a gyermekek gyakorlati képzését szolgáló „Kisház”.

A település első fellelhető írásos említésének 750. évfordulója tiszteletére tartott ünnepségen az önkormányzat díszpolgári címet adományozott Jarábik János plébánosnak, Dr. Pataki János körzeti orvosnak, Tóth Barna iskolaigazgatónak. 

falurol_034 A „Kisház”-ban a hagyományainkat őrző, a régi népi életet bemutató tájszoba lett kialakítva. 

Államalapító királyunk, Szent István tiszteletére a polgármesteri hivatal épülete előtt 2003. augusztus 20-án felavatott szobor Szpisják Pál munkája. Az ünnepségen az önkormányzat díszpolgári címet adományozott id. Horváth Lászlónak és Nyemcsok Mihály volt tanácselnöknek. 

falurol_008A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretén belül „Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése céljából meghirdetett pályázati felhívásra” „A kállói Napraforgó Óvoda bővítése, felújítása, eszközfejlesztése az esélyegyenlőség és a nevelőmunka hatékonyságának elősegítése céljából” témában 2004. szeptemberében benyújtott pályázatra 2006. februárjában értesítette az Irányító Hatóság az Önkormányzatot, hogy a benyújtott projektre 103.915.571 Ft vissza nem térítendő támogatást adnak. Ezt követően az események felgyorsultak. 2006. szeptember 22-én az óvoda alapkőletétele ünnepélyes keretek között elhelyezésre került. Az alapkőletételnél az ünnepi szónak Dóra Ottó a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke volt. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után az óvoda bővítésének, felújításának kivitelezésére a képviselő-testület a MIVA KFT-vel kötött szerződést.

Az európai uniós követelményeknek megfelelő óvoda bővítésének, felújításának, eszközbeszerzésének ünnepélyes átadása 2007. szeptember 1-jén volt.