Akadálymentes változat/Normál változat
irat

Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016 és 11/2016 számú jegyzőkönyve.

Az összes jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Mentés

Tisztelt Pályázók!

 

A Jegyzői álláspályázat elbírálási határidejét a kiíró önkormányzatok polgármesterei Július 15-i határidővel meghosszabbították.

 

Baboss Buda

Kálló Község Polgármestere

irat

Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016 és 9/2016 számú jegyzőkönyve.

Az összes jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 

Mentés

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.
§ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
§ Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló
§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
§ Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§ Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.
§ Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.
§ Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

13321871 103073113450552 1443707703441584474 nKálló Község Önkormányzata megpályázta és elnyerte a Nemzeti Művelődési Intézet által biztosított kulturális referensi státuszokat, melynek keretében két főt tud foglalkoztatni kulturális célokra.

Célunk, hogy összébb hozzuk a közösséget, kidomborítsuk helyi értékeinket, tartalommal töltsük fel a fiataljaink szabadidejét és kulturálisprogramokkal, eseményekkel tegyük változatosabbá a hétköznapjainkat.

13315630 103103053447558 7520093127716141047 n

 

13427742 1046270275464300 1992420448436714305 nBRONZ ÉREM 200m MELLEN AZ IFI OB-N!

LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Hódmezővásárhely)

Első napi eredmények: (17 évesek és fiatalabbak)
Előfutamok:
50m pillangó: 0:30.72 (40. hely, egyéni csúcs, nem jutott tovább)
200m mell: 2:37.75 (döntőbe jutott)
Döntők:
200m mell: 2:34.81 (3. hely, egyéni csúcs)
4x200m gyorsváltó: BVSC-Zugló váltója 4. hely (Nagy Réka / Del Beato Ludovica / Okos Glória / Ádám Henrietta

13316900 1001616006595859 3827640938040849699 oMájus 28-án részt vettünk az I. Palóc fesztiválon Béren.

A Kállói ízőrzők csapata Koncz József Peti vezetésével és szervezésével hagyományos kállói ízekkel vendégeltek meg közel 300 embert.

A menü kállói gölödiny leves és füstölt oldalassal spékelt savanyú bab volt cigány bodaggal tálalalva, desszertnek pampuskát adtak. 
Emellé finom Koncz József Peti féle szilva és cseresznye pálinkát kínáltak a portánkra látogatóknak.

Jó hangulatban, gyönyörű környezetben, minőségi programokkal tűzdelt nap volt.

Büszke vagyok, hogy a kállói ízőrzők megismertették a kállói hagyományos ízeket a fesztiválra látogató vendégekkel, egyben reprezentálták kis falunkat.

Köszönöm a csapat tagjainak, hogy odaadó módon, szívüket - lelküket beletéve részt vettek ezen a rendezvényen!
A Kállói ízőrzők csapata: Koncz József Peti és Mariska, Koncz László és neje, Ignác Jánosné Zsuzsi néni, Magyarné Marika néni, Nyári Margit néni, Zoli, Oti.

 

Képek

Kálló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kálló Község Önkormányzata 

Település üzemeltetési koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati intézményekben jelentkező általános karbantartási feladatok elvégzése, közmunkások irányítása, zöldterületek rendbetartása, gépek karbantartása, közösségi kisteherautó és traktor vezetése, beszerzések lebonyolítása, adminisztráció, anyaggazdálkodási nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) kezelése, Műszaki érdeklődés és hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok. Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés. Rugalmasság, dinamizmus, terhelhetőség, gyakorlatiasság. Jó kommunikációs készség, csapatszellem. 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes önéletrajz, az iskola végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be. Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboss Buda nyújt, a 06-32-577-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kálló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1103/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Település üzemeltetési koordinátor.

§         Elektronikus úton Baboss Buda polgármester részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester véleményezi a pályázatokat és az alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kallo.hu - 2016. június 9.

§         önkormányzati hirdetőtábla - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A polgármester fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

RAJZPÁLYÁZAT

Kálló Község ebben az évben a 770. születésnapját ünnepli !

13319854 103065683451295 5188839270446921774 nEzért az Önkormányzat rajzpályázatot hirdet a kállói iskolás és óvodás gyermekek számára.

Készítsetek egy képet a gyönyörű falunkról, a falusi életről vagy, hogy miért szeretitek Kállót, hogyan képzelitek el a régi falut!

A technika szabadon választható: ceruza, zsírkréta, vízfesték, szén A/4 papíron.

A legszebb rajzok a Falunapon díjazásra és kiállításra kerülnek!

Leadási határidő: 2016. 06.10.

A munkákra ne felejtsétek ráírni a neveteket, csoportot vagy osztályt!

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

§         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

§         Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§         Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.

§         Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

§         Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 5/2016.(VI.01.) számú önkormányzati rendelete.

Az összes rendelet megtekinthető itt.

haziorvos 2016.06.01-2016.06.11-ig szabadság miatt a háziorvos rendelése módosul:
helyettes orvos:
Dr.Balogh Botond Héhalom
Rendel Kállón:
hétfő:13.00-14.00-ig
kedd:13.00-14.00-ig
szerda:08.30-09.30-ig
csütörtök:13.00-14.00-ig
péntek12.00-13.00-ig
gyógyszerismétlés: Erdőtarcsa: hétfőnként 11.00-12.00-ig

meghivo gyereknap 20160602

irat

Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016, 2/2016 és 7/2016 számú jegyzőkönyve.

Az összes jegyzőkönyv megtekinthető itt.

13064551 991463377611122 3531230061632089034 oElindultak a kistérségi START közmunka programok. Az idén is elnyertük a Belügyminisztérium támogatását, így három programot indíthattunk.

Folytatjuk a tavalyi nagy sikerű mezőgazdasági programot, belterületi járdákat újítunk fel, közterületeinket szépítjük a helyben gyártott betonelemekkel, a sportpálya környezetét konszolidáljuk és hagyományos vályogtéglákat készítünk építési célokra. 
(Az idén is fogunk értékesíteni azokból a zöldségekből, amit nem tud átvenni az óvoda konyhája.)

Nap mint nap harmincöt ember dolgozik ezekben a programokban, amikben javarészt értékteremtő munka zajlik!

Szépül a falu a közmunkások révén, köszönjük a munkájukat és köszönjük a kormánynak, hogy mindezt finanszírozza.

De elszomorító az a helyzet, hogy van, akit nem érdekel mindez, hogy naponta több zsák szemetet szednek össze a közmunkások, mert nekik "úgyis az a dolguk, hogy majd össze szedjék" alapon elhajigálják a gyerekek és felnőttek egyaránt.

Megkérem a tisztelt szülőket, hogy próbálják megtanítani a gyermekeiknek, hogy ha már olyan gyönyörű kukákat csináltak a mi aranykezű közmunkásaink, akkor helyezzék a szemetet azokba a tárolókba, figyeljenek a környezetük tisztaságára, ne dobálják szanaszét a szemetet! 
Próbálják meg a gyermekeket arra nevelni, hogy legyen igényük a tiszta környezetre, mert attól lesznek igényesek saját magukkal szemben is, attól fognak fejlődni! Akinek először otthon kell rendet tennie, az mihamarabb kezdje el a rendrakást, mert az a legfőbb példa, ami otthon mutatkozik! Akinek nem inge ne vegye magára.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy júliusban a faluházban (pártház) el fog indulni egy osztályjogállású rendőrőrs, ami a dél-nógrádi térség (16 település) közbiztonságáért fog felelni. Tekintettel az aktuális migrációs helyzetre is, reméljük mindez térségünk számára pozitív kihatással lesz.

Az őrsnek helyet adva, közösségi tér híján, az Önkormányzat mindenféle lehetőséget megcéloz, hogy mihamarabb pályázati úton felújítsa a Liszt Ferenc művelődési házunkat, ami a felújítás után a legalkalmasabb helyszíne lesz a közösségi eseményeinknek.

 

Képek: 

lomtalanitas 20160523