Akadálymentes változat/Normál változat

A T/2013/11. számú önkormányzati rendelet-tervezet

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

Véleményezési határidő: 2013. július 31.
Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának felhatalmazása és kötelezése alapján Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészítette a 27/B. §-al az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól.

A fenti szabályozás alapján bocsájtjuk társadalmi egyeztetésre az alábbi rendeletet-tervezetet. Véleményét elektronikusan a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre, vagy papír alapon a jegyző részére postai úton vagy személyesen adhatja le.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása értelmében az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását kezdeményezzük.

Felhívjuk figyelmet arra, hogy a kerti zöldhulladékok elégetésével jelentős mennyiségű légszennyező anyag, például szén-monoxid, tüdőkárosító nitrogén-oxidok, szénhidrogének, rákkeltő részecskék, stb kerülnek a levegőbe. Ha a meggyújtott zöldhulladékba műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, az tovább növeli a légszennyezést.
Törekedni kell arra, hogy a háztartásokban keletkező zöldhulladék nagy része komposztálással hasznosításra kerüljön, ne pedig egészségünket veszélyeztesse.

A T/2013/11. számú önkormányzati rendelet-tervezet letölthető innen.