Akadálymentes változat/Normál változat

Kálló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kálló Község Önkormányzata 

Település üzemeltetési koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati intézményekben jelentkező általános karbantartási feladatok elvégzése, közmunkások irányítása, zöldterületek rendbetartása, gépek karbantartása, közösségi kisteherautó és traktor vezetése, beszerzések lebonyolítása, adminisztráció, anyaggazdálkodási nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) kezelése, Műszaki érdeklődés és hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok. Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés. Rugalmasság, dinamizmus, terhelhetőség, gyakorlatiasság. Jó kommunikációs készség, csapatszellem. 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes önéletrajz, az iskola végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be. Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboss Buda nyújt, a 06-32-577-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kálló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1103/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Település üzemeltetési koordinátor.

§         Elektronikus úton Baboss Buda polgármester részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester véleményezi a pályázatokat és az alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kallo.hu - 2016. június 9.

§         önkormányzati hirdetőtábla - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A polgármester fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.