Akadálymentes változat/Normál változat

Álláspályázatok

Tisztelt Pályázók!

 

A Jegyzői álláspályázat elbírálási határidejét a kiíró önkormányzatok polgármesterei Július 15-i határidővel meghosszabbították.

 

Baboss Buda

Kálló Község Polgármestere

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.
Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,
§ Büntetlen előélet,
§ Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.
§ Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
§ Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló
§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
§ Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§ Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.
§ Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.
§ Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kálló Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kálló Község Önkormányzata 

Település üzemeltetési koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati intézményekben jelentkező általános karbantartási feladatok elvégzése, közmunkások irányítása, zöldterületek rendbetartása, gépek karbantartása, közösségi kisteherautó és traktor vezetése, beszerzések lebonyolítása, adminisztráció, anyaggazdálkodási nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) kezelése, Műszaki érdeklődés és hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok. Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés. Rugalmasság, dinamizmus, terhelhetőség, gyakorlatiasság. Jó kommunikációs készség, csapatszellem. 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes önéletrajz, az iskola végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be. Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baboss Buda nyújt, a 06-32-577-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kálló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1103/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Település üzemeltetési koordinátor.

§         Elektronikus úton Baboss Buda polgármester részére a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester véleményezi a pályázatokat és az alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kallo.hu - 2016. június 9.

§         önkormányzati hirdetőtábla - 2016. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A polgármester fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kálló Község Önkormányzata és Erdőtarcsa Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16.

Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Iskola utca 1.

Ellátandó feladatok:

A közös önkormányzati hivatal vezetése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

§         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

§         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Széles körű jogi tapasztalat (ingatlanjog, kötelmi jog, státuszjog, stb) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

§         Szakmai, vezetői elképzelésekről írt rövid összefoglaló

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2175 Kálló, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1104/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

és

§         Személyesen: Baboss Buda polgármester, Nógrád megye, 2175 Kálló, Kossuth utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző kinevezéséhez a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kallo.hu, www.erdotarcsa.hu - 2016. június 9.

§         Kálló Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

§         Erdőtarcsa Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2016. június 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kallo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.