Akadálymentes változat/Normál változat

 

- nyugalmazott polgármester -

1951. november 1. –

 

Babecz Jánosné 1

Édesanyja Tusán Teréz gyári munkásnő volt az Ikaruszban, édesapja Dóra Béla az építőiparban dolgozott, mint ács. Az általános iskolát Kállón végezte 1958-1968 között. Budapesten gyors és gépíró szakmát szerzett. Tanulmányai lehetővé tették, hogy már az iskola elvégzése mellett a Kállói Vegyesipari Kisszövetkezetnél dolgozhasson. 1969-ben házasságot kötött Babecz Jánossal, két gyermekük született - Barnabás és Norbert. Gyermekkora óta mély vallásos életet élt. Máriás lány volt, s felnőtt korában a rendszer tiltása ellenére sem engedett hitéből.

Gyermekeinél is fontosnak tartotta a vallásos nevelést. Munka mellett érettségi bizonyítványt szerzett 1977-ben Aszódon, s ebben az évben lett pénzügyi előadó a Kálló Községi Közös Tanácsnál. Munka és család mellett folytatta tovább tanulmányait és 1984-ben okleveles üzemgazdász lett, majd 1992-ben szak-üzemgazdász diplomát szerzett. 1990-2010-ig Kálló község polgármestere volt. 2010-ben nyugdíjba vonult, de aktivitása, tenni vágyása szeretett falujáért nem szűnt meg. Lelkes szervezője a római katolikus közösségnek (igeliturgiák tartása, énekkar, misztérium játékok, közösségi kirándulások, idősek patronálása, stb...) 2014. április 29-én kitartó szervezőmunkája eredményeként, felszentelésre került Kállón a Szent Pál utcában egy, a Magyarok Nagyasszonyának szentelt kápolna. Igaz lokálpatriótaként gyűjti Kálló község népi-, egyházi szokásait, történelmét. Ezek saját kiadásban láttak napvilágot. Nyugodt, de határozott személyisége, jó szervezőkészsége, vidámsága, az emberek szeretete miatt a közösség megbecsült tagja, s egyben lelkes motorja. Kálló község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedett, s tevékenykedik. Maradandó munkájával és példamutató emberi magatartásával a település jó hírét keltve, jelentős eredményt hozó tevékenységével elismerést szerzett mind településünkön, mind a település határain túl. Munkavégzését rendkívüli hivatástudattal, türelemmel végezte. Közösségépítő munkájához jó egészséget és kitartást kívánunk!

 

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám…

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

Itthon vagyok…”

 

(Radnóti Miklós: Nem tudhatom…)