Akadálymentes változat/Normál változat

- nyugdíjas tanár -

tothbarnabas_diszpolgarTóth Barnabás 1904-ben Bercelen született, ahol az elemi iskola négy osztályát végezte. A gimnáziumot Losoncon és Balassagyarmaton, a Népiskolai tanítói oklevelet 1925-ben a jászberényi tanítóképzőben szerezte.
A kállói római katolikus iskolaszék 1926. május 2-án választotta az iskola tanítójává. Itt dolgozott 40 évig, egészen 1966-ban történt  nyugdíjazásáig.
Tanítói működését másfél éves katonai szolgálat szakította meg.
1951-ben általános iskolai szaktanítói oklevelet szerzett természetrajz-földrajz szakon, 1952-ben pedig ugyanazon a szakon általános iskolai tanári oklevelet a budapesti főiskolán.
Volt szakfelügyelő és iskolaigazgató, a körzeti könyvtárban könyvkölcsönző. Keménykötésű, agilis pedagógus volt, aki a tanulók képességei szerinti tudását, szellemi haladását, az egyházi hit és erkölcs betartását szigorúan megkövetelte. Személyisége tekintélyt, tiszteletet sugárzott. Aktív munkába töltött évei alatt több olyan tanítvány volt, aki orvosi, jogi, tanári diplomát szerzett, illetve szakmát tanult. Falunk a társadalomnak sok diplomás, becsületes, dolgos embert nevel. Iskolán kívüli munkája az iskolai munka folytatása volt. Gyermek- és ifjúsági mozgalom, énekkarvezetés, analfabéta tanfolyam, Szabad Föld Téli Esték, földműves szövetkezeti, takarékpénztári tisztségek.