Akadálymentes változat/Normál változat
Szűrő
 • irat

  Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 és 16/2014 számú jegyzőkönyve.

  Az összes 2014-as jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 • Dr. Fehérvári Gyuláné Kálló Község díszpolgára (1950-2014)

  Mindnyájunk Ági nénije Isten Veled!
  Hogy Veled lesz, abban hiszek és remélek, mert amikor azt fogja számon kérni tőled az Úr, "mondd te mit cselekedtél a legkisebb testvéreinkkel?", akkor nem fogsz zavarba jönni, hisz jócskán lesz mit felsorolnod az irgalmasság cselekedetei közül "...éheztem, ennem adtál, szomjaztam, innom adtál, fáztam..., beteg voltam ... stb". Mégis megszakad a szívem ha arra gondolok, hogy itt ezen árnyékvilágban többé nem láthatunk. Hiába készített fel bennünket hosszan tartó súlyos, de példaértékűen hősiesen viselt betegséged erre, a végső távozás mégis fájdalmas és döbbenetes egész faluközösségünk számára. A lélekharang megkondulása előtt néhány perccel már megjelentek a mécsesek a patika előtt. A borús, gyászos nap kezdetén csak a szomszédok, hamarosan az utca, majd az egész falu zarándokolt felétek. Estére már annyi mécses jelezte a számodra kívánt örök világosságot, hogy fényárban úszott a hajlék ahonnan végleg elköltöztél. Nem nyújtasz többé gyógyírt nyavalyáinkra, nem bíztatnak bennünket gyógyító szavaid, nem zöröghetünk be hozzád remélvén, hogy megszabadítasz bennünket elviselhetetlen fájdalmainktól.
  Hiányozni fogsz Ági néni az egész falunak! Még akkor is ha családodat példásan nevelve, utódaid folytatják művedet.
  Köszönjük, Isten áldja a neved!

  Baboss Buda
  Kálló Község polgármestere 

  1001975 654311374624190 5663267299629695407 n

  1475

   

 • irat A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megtekinthető itt.
 • irat

  Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014 és 14/2014 számú jegyzőkönyve.

  Az összes 2014-as jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 • irat

  Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 és 12/2014 számú jegyzőkönyve.

  Az összes 2014-as jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 • Bursa Hungarica
  pályázat

  Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a kállói Önkormányzat a 2015. évre kiírta az

  „A" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan
  és a

  „B" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

  A részletes pályázati kiírás a Hivatalban, illetve www.kallo.hu honlapon olvasható.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
  2014. november 7.

  Bursa Hungarica pályázat "A" 2015
  Bursa Hungarica pályázat "B" 2015

 • irat

  Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014 számú jegyzőkönyve.

  Az összes 2014-as jegyzőkönyv megtekinthető itt.

 • hvi hatarozat 20140818 1

 • Erdőtarcsa - meghívó

 • tajekoztato szamla 20140519

 • lomtalanitas 20140512

 • eboltas 20140408

 • Szemétszállítás Kállón és Erdőtarcsán hétfői napokon történik. 

  Szelektív napok: 

  2014. január 21.
  2014. február 18.
  2014. március 18.
  2014. április 15.
  2014. május 20.
  2014. június 17.
  2014. július 15.
  2014. augusztus 19. (kedd)
  2014. szeptember 16.
  2014. október 21.
  2014. november 18.
  2014. december 16.

  A papírhulladékok közé dobható: újságpapír, prospektus, irodai papírok, kozmetikai cikkek és élelmiszerek kartondobozai (pl. szappanos, fogkrémes, sajtos, müzlis stb. doboz), valamint tejes és gyümölcsleves, többrétegű kartondobozok.

  A műanyaghulladékok közül az üdítős, ásványvizes PET palackok, egyéb PET hulladékok, valamint csomagolófóliák gyűjthetők szelektíven.

  Az újrahasznosítható hulladékokat és lomokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé készítsék ki.

 • Bursa Hungarica
  pályázat

  Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a kállói Önkormányzat a 2014. évre kiírta az

  „A" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan
  és a

  „B" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

  A részletes pályázati kiírás a Hivatalban, illetve www.kallo.hu honlapon olvasható.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
  2013. november 15.

  A pályázati dokumentáció letölhető innen.

 • Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

  Véleményezési határidő: 2013. október 31.

  Tisztelt Választópolgárok!

  Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint 55/2013. (IX.23.) számú határozata alapján az alábbi rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk.
  Véleményét elektronikusan a jegyzo@kallo.hu email címre, vagy papír alapon a jegyző részére postai úton vagy személyesen adhatja le.

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja előírja:

  13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
  3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése.

  Az önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a házszámozás rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítása.

  A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárása, rendje, valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a településen, a közterület elnevezése eddig eseti döntésekkel történt, ezért új önkormányzati rendelet megalkotására van szükség.

  A rendelet tervezet letölthető innen.

 • Letölthető Kálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 13/2013.(X.01.) és a 14/2013.(X.01.) számúönkormányzati rendelete. Az összes rendelet megtekinthető itt. {flike}
 • tajekoztato riaszto ellenorzes kallo 20130919

 • emasz hirdetmeny 20130829

 • hvi hatarozat szavazokor kallo 20130729 1

 • A 2013. évi parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos helyszínelés Erdőtarcsán 2013. július 23-án, Kállón 2013. augusztus 8-án lesz.

  parlagfu bejelento rendszer 20130712 1

 • A T/2013/11. számú önkormányzati rendelet-tervezet

  Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

  Véleményezési határidő: 2013. július 31.
  Tisztelt Választópolgárok!

  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának felhatalmazása és kötelezése alapján Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészítette a 27/B. §-al az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól.

  A fenti szabályozás alapján bocsájtjuk társadalmi egyeztetésre az alábbi rendeletet-tervezetet. Véleményét elektronikusan a jegyzo@kallo.hu email címre, vagy papír alapon a jegyző részére postai úton vagy személyesen adhatja le.

  A környezet védelmének általános szabályairól szóló többször módosított 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása értelmében az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítását kezdeményezzük.

  Felhívjuk figyelmet arra, hogy a kerti zöldhulladékok elégetésével jelentős mennyiségű légszennyező anyag, például szén-monoxid, tüdőkárosító nitrogén-oxidok, szénhidrogének, rákkeltő részecskék, stb kerülnek a levegőbe. Ha a meggyújtott zöldhulladékba műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, az tovább növeli a légszennyezést.
  Törekedni kell arra, hogy a háztartásokban keletkező zöldhulladék nagy része komposztálással hasznosításra kerüljön, ne pedig egészségünket veszélyeztesse.

  A T/2013/11. számú önkormányzati rendelet-tervezet letölthető innen.

 • digitalis atallas 20130529

 • Eboltás

  Tájékoztatom, hogy Kálló községben az ebek veszettség elleni védőoltására
  2013. április 13-án /szombat/ 8.00 és 10.00 óra között
  a pótoltás 2013. április 27-én /szombat / 8.00 és 9.00 óra között kerül sor a
  Kálló, Kossuth u. 41. számú ház előtt.

  Az oltás díja: 3.500.-Ft
  /Új könyv ára : 500.-Ft /
  Háznál történő eboltás díja: + 500.-Ft

  A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján az ebek éves veszettség elleni oltása kötelező.

  Kálló, 2013. április 04.

  dr. Baboss Csongor
  állatorvos

 • orvos2

  A kállói orvosi rendelő telefonszáma 2013.04.01-től megváltozik!

  Új telefonszám: 06-32/785-480

 • szemet glass Az AVE tájékoztatása alapján a szemétszállítás a megszokott időpontban történik, 2013. április 1-jén (hétfőn).
 • korhaz

  Tisztelt Kállói Lakosok!

  Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott, amelynek értelmében Kálló község járó-és fekvőbeteg ellátás szempontjából a hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz kíván tartozni.

  A község lakosainak nevében, ez ügyben megkerestük a hatvani kórházat és az ÁNTSZ Tisztifőorvosi Hivatalát, hogy ne a közigazgatási határokat, hanem az ésszerűség szempontjait vegyék figyelembe.

  Az ÁNTSZ döntése szerint fekvőbeteg-szakellátás szempontjából Kálló község lakosai a hatvani Albert Schweitzer Kórházhoz tartoznak a következő ellátási területeken például: sebészet, belgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat.

  A járóbeteg-szakellátás területi felülvizsgálata országos szinten még folyamatban van.

  Kálló Község Önkormányzata